လက်မှတ်များ - Shenzhen Ruigu Technology Co., Ltd.

အသက်အရွယ်အတည်ပြုချက်

VAPERPRIDE ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရန် သင်သည် အသက် 21 နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။ဝဘ်ဆိုက်သို့ မဝင်မီ သင့်အသက်ကို အတည်ပြုပါ။

ဤဝဘ်ဆိုက်ရှိ ထုတ်ကုန်များသည် လူကြီးများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ သင့်အသက်ကို ခွင့်မပြုပါ။

၁၄၉၅၅၇၄၀၄

အောင်လက်မှတ်များ

1. CE၊ RoHS၊ TPD စသည်တို့။

wusndl (5)
wusndl (7)
wusndl (၁)

2. မူပိုင်ခွင့်

wusndl (၁၈)
wusndl (၁၉)၊
wusndl (20)
wusndl (21)
wusndl (၂၂)၊
wusndl (၃)

3. စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

wusndl (၁၆)
wusndl (၁၆)